Det portugisiske språket

DET PORTUGISISKE SPRÅKET I VERDEN

Portugisisk snakkes av over 200 millioner mennesker i verden, og nesten 190 millioner av dem er i Brasil. Med mer enn 200 millioner brukere regnes portugisisk som det sjette største språket i verden.

 

Brukere av portugisisk i verden

Antall

Sør-Amerika (Brasil)

186 000 000

Afrika

17 000 000

Europa

12 000 000

Nord-Amerika

2 000 00

Asia

610 000

Portugisisk er det offisielle språket i Brasil, Portugal, Angola, Kapp Verde, Øst-Timor, Guinea-Bissau, Mosambik, og São Tomé e Príncipe. Portugisisk ble også et av de offisielle språkene i den Europeiske Union (EU) i 1986, da Portugal ble medlem av organisasjonen.

 

Portugisisk er sammen med spansk det raskest voksende vestlige språk, og ifølge UNESCO er portugisisk det språket med størst vekstpotensial som internasjonalt kommunikasjonsspråk i Sør-Amerika og sørlige deler av Afrika. Noe av dette skyldes at man venter at de portugisiskspråklige landene i Afrika vil ha en samlet befolkning på hele 83 millioner i år 2050.

 

Til tross for at Brasil er det eneste amerikanske landet som har portugisisk som sitt offisielle språk, blir portugisisk et stadig viktigere språk i Sør-Amerika, og man regner i dag med at 51 % av den søramerikanske befolkningen snakker språket. Takket være den sterke innflytelsen Brasil har i Sør-Amerika, har språket også spredt seg over grensene til de nærliggende spanskspråklige landene, hovedsakelig Argentina og medlemsland av Mercosul-unionen, en søramerikansk økonomisk union.

 

I 1996 ble Fellesskapet for portugisisk-talende land (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP) opprettet, med dets formål å fremme kulturelt samarbeid mellom medlemslandene, og opparbeide standardbruk for portugisisk, samt heve språkets profil rundt om i verden.

 

Kilde: Wikipedia

Systemkrav

Windows 2000 / ME / XP / Vista / Win-7

Mac OS X (10.3.9 eller senere)

Skjermoppløsning minimum 1024 x 768

Lydkort og høyttalere er nødvendig for å høre lyd-sekvensene.

Brasiliansk portugisisk

Brasiliansk portugisisk er den form av portugisisk som snakkes i Brasil. Navnet er et samlebegrep på alle de dialekter i Brasil som tilsammen omfatter brasiliansk portugisisk. Brasiliansk portugisisk avviker litt fra europeisk portugisisk (Portugal). Ordstillingen er noen ganger litt annerledes. Brasilianske portugisisk-talende låner gjerne engelske ord fra USA, mens portugisere heller tar ord fra spansk og fransk, men dette er ingen regel. I dette kurset har vi lagt hovedvekt på portugisisk slik de snakker i Brasil.

 

Det viser seg at det er meget begrenset opplærings-materiale når det gjelder norsk - portugisisk. De fleste språkkurs er basert på engelsk og er dermed vanskelig for de som har begrensede engelsk-kunnskaper. Derfor har vi valgt å utvikle dette språkkurset, slik at alle har en god mulighet for å lære seg språket.

 

Portugisisk i Brasil skiller seg lite ut fra portugisisk i Portugal. Kurset er dermed også aktuelt for de som ønsker å lære seg portugisisk, slik de snakker i Portugal. Alle ord og setninger er talt inn av person som har brasiliansk som morsmål. Dette for å få den mest naturlige uttale, slik de snakker i Brasil.

Copyright © 2016 - Creation Multimedia - www.creation.no